r

 

Luis Alarcon Arias


Psycholog, superwizor psychoterapii PTP, superwizor treningu grupowego PTP, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta TSR. Pracuje z osobami dorosłymi, realizuje treningi, warsztaty grupowe oraz szkolenia dla biznesu. Wykładowca SWPS w Warszawie.

 • Psycholog [ze specjalizacją kliniczną] Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • W pierwszej połowie lat 80-tych współzałożyciel i realizator, najpierw programu międzyresortowego „Ludzie Pomagający Ludziom” a potem Instytutu Psychologii Zdrowia.
 • Założyciel pierwszego w Polsce realizującego kompleksowy program terapii uzależnień Ośrodka Profilaktyki, Edukacji i Terapii dla osób z problemami alkoholowymi „PETRA” w Warszawie [1985r.].
 • Tworzył i prowadził od 1995 do 1999 roku szkołę Rozwiązywania Lokalnych Problemów Alkoholowych „STRATEGIA” realizującą programy szkoleniowe dla menadżerów i liderów działających w środowiskach lokalnych.
 • Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Odbywał staże i kursy specjalistyczne w USA [m.in. na University of Miami].
 • Trener i superwizor treningów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Od lat prowadzi szkolenia w zakresie kompetencji psychologicznych i strategii zarządzania ludźmi dla różnych grup zawodowych, samorządów lokalnych i kadr kierowniczych. Specjalizuje się w tematach takich jak, „zarządzanie zmianą”, przywództwo, ewaluacja pracowników, komunikacja interpersonalna, budowanie zespołów, twórcze myślenie, efektywność indywidualna, coaching, rozwiązania systemowe, lokalne polityki psychospołeczne, itp.
 • Od 1999 do 2004 roku kierował Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizując zadania kliniczne i strategiczne.
 • Jest także współtwórcą i wykładowcą szkoły – Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 • Jest członkiem Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanej przez PARPA.
 • Wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. I Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 • Jest licencjonowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Jest założycielem Polskiego Instytutu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ITSR., późniejsze Centrum CTSR.
 • Jest certyfikowanym Coachem międzynarodowym ICC – International Coaching Community
 • Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - EBTA. [European Brief Therapy Association]. Posiada certyfikat terapeuty SFBT[Solution Focused Brief Therapy].
 • Jest Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”.

e-mail: Luis Alacron Arias (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

 

 Monika Lakowska


mgr psychologii klinicznej. Współzałożycielka i członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie jak również innych, którzy potrzebują pomocy we wprowadzaniu zmian w swoim życiu. Jest wykładowcą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA), Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Przez wiele lat pracowała w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ”Niebieska Linia” IPZ PARPA. Od 2007 roku koordynuje pracę Ogólnopolskiej infolinii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” PARPA,  a obecnie jest zastępcą kierownika tejże placówek.

e-mail:Monika Lakowska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

 

 Agnieszka Turska


mgr psychologii klinicznej, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła I i II stopień szkolenia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy i zaawansowany. Odbyła roczny staż w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, gdzie obecnie pracuje, jako konsultant infolinii oraz koordynator interwencji podejmowanych na podstawie Porozumienia Ministra Sprawiedliwości, Komendanta Głównego Policji i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Prowadzi również konsultacje indywidualne, warsztaty oraz grupę w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

e-mail:Agnieszka Turska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

 

 Tomasz Majewski


mgr psychologii klinicznej, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia”. Konsultant Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Terapeuta TSR (kontakt indywidualny, grupowy, warsztaty, maratony terapeutyczne).  Zajmuje się terapią osób doświadczających różnego rodzaju trudności życiowych (depresja, lęki, uzależnienie, a także problemy rodzinne, przemoc domowa, wydarzenia traumatyczne). Ma doświadczenia w pracy interwencyjnej oraz terapeutycznej w środowisku (praca z rodziną oraz klientem indywidualnym).  Poza tym, prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, pomocy psychologicznej, działań interwencyjnych, podnoszenia kompetencji psychologicznych.

e-mail:Tomasz Majewski (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

r

 

Agnieszka Szrejter-Łoś


mgr psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, terapeuta i trener. Zajmuje się terapią osób stojących w obliczu różnych problemów emocjonalnych i behawioralnych. Specjalizuje się w terapii dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci po traumie. Prowadząc terapię  współpracuje zarówno z  dzieckiem jak i osobami pomagającymi  (rodzicami, nauczycielami, pedagogami). Współpracuje z zespołami interdyscyplinarnymi, asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi. W środowisku pracuje  interwencyjnie i terapeutycznie (rodziny wieloproblemowe,  uwikłane w przemoc, dzieci krzywdzone). Prowadzi także treningi rozwoju osobistego, warsztaty, szkolenia.

e-mail:Agnieszka Szrejter-Łoś (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

r

 

Radosław Cieśluk


absolwent Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego i Psychologii Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Doskonalił swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach, m.in.: kurs I i II-go stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (SFBT), Systemowa Terapia Rodzin I stopień, certyfikowany specjalista ds, przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA). Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi oraz prowadzi szkolenia z TSR w obszarze m.in. pomocy społecznej i interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Prowadzi programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w Dziale Interwencji Kryzysowej w Sekcji Terapii i Profilaktyki oraz Sekcji Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku. Aktualnie prowadzi własną praktykę terapeutyczną w Szczecinie. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PST-TSR) oraz do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

e-mail:Radosław Cieśluk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Współpracuje z nami:

Ewa Pogórska


absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, terapeuta i trener. Ukończyła Szkołę Treningu psychologicznego Ośrodka Promocji i Edukacji Psychologicznej INTRA. Ukończyła poziom podstawowy i zaawnasowany TSR. Od początku pracy zawodowej związana ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Prowadzi terapię  indywidualną, grupy i warsztaty dla osób zgłaszających się po pomoc do stowarzyszenia. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Prowadzi szkolenia, jest wykładowcą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obowiązki administracyjne pełni w ramach biura stowarzyszenia. Zarządza projektami realizowanymi w ramach działań statutowych. Planuje i tworzy nowe programy, pozyskuje dotacje, odpowiada za ich poprawną realizację i rozliczenie. Od lat uczestniczy w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie m.st. Warszawy. W latach 2006-2008 pełniła funkcję psychologa i koordynatora Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dzielnicy Śródmieście. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

 

Agnieszka Knap

Organizacja i koordynacja szkoleń

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 513-979-041

KONTAKT
Agnieszka Knap
SZKOLENIA@CTSR.PL
TELEFON: 513 979 041
(PON. – PT.: 9:00 – 17:00)
NUMER KONTA
PKO BP SA:
50 1020 5558 1111 1115 7670 0183

ADRES
CENTRUM TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH "CTSR"
02-654 WARSZAWA UL. WYGLĘDOWSKA 4/30