Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w klasie – przestrzenie rozwoju

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach to obiecujący sposób pracy dla pracowników oświaty Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną pozytywne i praktyczne sposoby oddziaływania na zachowanie uczniów, zapraszanie rodziców do współpracy. Przedstawione zostaną ćwiczenia, które mogą zostać wykorzystane przez pedagogów podczas pracy z uczniami, klasą, rodzicami. Udział w warsztacie może stanowić inspirację do zmiany sposobu postrzegania pracy w szkole i dodać energii do poszukiwania nowych rozwiązań.

1. Cele:

- Zapoznanie uczestników szkolenia z założeniami PSR i aplikacją tego podejścia do praktyki szkolnej.
- Zapoznanie z technikami PSR angażującymi uczniów do współpracy
- Wskazanie sposobów pracy w PSR z „trudną” klasą
- Zapoznanie uczestników ze sposobami prowadzenia rozmów interwencyjnych (np. zespół wychowawczy) w PSR
- Doskonalenie umiejętności budowania atmosfery współpracy wśród wszystkich uczestników procesu edukacyjnego

2. Bloki merytoryczne

- Znaczenie języka w pracy z klientem – techniki komunikacyjne sprzyjające wspólnemu poszukiwaniu rozwiązań w relacji nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic,
- Podejście WOWW w pracy z klasą.
- Trudny uczeń – rola współpracy na rzecz zmiany.
- Ćwiczenie pracy z klasą.

3. Metody pracy:

- mini wykład
- warsztaty
- dyskusja grupowa
- ćwiczenia

4. Adresaci:

- absolwenci kursów TSR (wymagane ukończenie co najmniej I stopienia TSR)

5. Czas trwania: 2 dni (20 godzin dydaktycznych)

6. Trener: Agnieszka Szrejter-Łoś

7. Cena: 590 zł

 

KONTAKT
Agnieszka Knap
SZKOLENIA@CTSR.PL
TELEFON: 535-928-011 
PON. – ŚR.: 9:00 – 17:00
CZW. PT.: 9:00 – 12:00
NUMER KONTA
PKO BP SA:
50 1020 5558 1111 1115 7670 0183

ADRES
CENTRUM TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH "CTSR"

UL. BEMA 87/52, 01-233 WARSZAWA