TSR na miejscu katastrofy

W trakcie tego warsztatu uczestnicy będą mogli zapoznać się jak stosować TSR w przypadku wydarzeń traumatycznych o charakterze masowym (klęski żywiołowe, katastrofy komunikacyjne itp.). W jaki sposób wspierać osoby, które uczestniczyły w wydarzeniu, ale także w jaki sposób można używać narzędzi i metod charakterystycznych dla TSR współpracując ze służbami ratowniczymi.

1. Cele:

- ćwiczenie kontaktu z klientem na miejscu wypadku, katastrofy
- kształcenie umiejętności wspierania klienta i uruchamiania naturalnych zasobów na miejscu zdarzenia traumatycznego o charakterze masowym
- doskonalenie umiejętności diagnozowania potrzeb w miejscu zdarzenia
- wykorzystanie narzędzi i metodologii TSR we współpracy ze służbami na miejscu zdarzenia
- kształcenie umiejętności wykorzystania TSR w profilaktyce PTSD
- kształcenie umiejętności wykorzystania TSR podczas debriefingu psychologicznego

2. Bloki merytoryczne:

- Zdarzenie o charakterze traumatycznym
- Praca na miejscu zdarzenie – pierwszy kontakt z klientem
- Wspieranie klienta na miejscu zdarzenia traumatycznego o charakterze masowym
- Ćwiczenie w diagnozowaniu potrzeb klienta na miejscu zdarzenia
- Profilaktyka PTSD na miejscy katastrofy, wypadku
- Jak współpracować ze służbami na miejscu zdarzenia
- Debriefing psychologiczny

3. Metody pracy:

- mini wykłady
- warsztaty
- dyskusja grupowa
- symulacje

4. Adresaci:

- absolwenci kursów TSR (wymagane ukończenie co najmniej I stopienia TSR)

5. Czas trwania: 2 dni (20 godzin dydaktycznych)

6. Trener: Roadosław Cieśluk

7. Cena: 590 zł

 

KONTAKT
SZKOLENIA@CTSR.PL
TELEFON: 535-928-011 
PON., ŚR., PT.: 10:00 – 16:00
WT., CZW.: 10:00 – 12:00

NUMER KONTA
PKO BP SA:
50 1020 5558 1111 1115 7670 0183

ADRES
CENTRUM TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH "CTSR"

UL. BEMA 87/52, 01-233 WARSZAWA