PRACA TERAPEUTYCZNA Z OSOBAMI LGB

CEL:

Zwiększenie kompetencji terapeutów w zakresie wsparcia dla osób nieheteroseksualnych (gejów, lesbijek i osób biseksualnych).
Szkolenie służy wyposażeniu specjalistów w podstawową wiedzę, umiejętności, postawy i na-rzędzia do udzielania pomocy psychologicznej Klientom/tkom nieheteroseksualnym bez względu na to czy ich orientacja psychoseksualna jest powodem zgłoszenia i związana z problemem czy też nie.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

 • Uzyskasz głębszy wgląd we własną tożsamość w odniesieniu do norm społecznych odno-szących się do seksualności i płciowości.
 • Zdobędziesz wiedzę o orientacji seksualnej.
 • Poznasz mechanizmy związane z kształtowaniem się tożsamości osób LGB i wyzwania przed jakimi stoją.
 • Lepiej zrozumiesz specyficzny kontekst życiowy i sytuację społeczną osób LGB w Polsce.
 • Zobaczysz jakie konsekwencje na osoby LGB wywierają stereotypy, uprzedzenia i dys-kryminacja.
 • Zrozumiesz oddziaływanie procesu stygmatyzacji i stresu mniejszościowego.
 • Podwyższysz kompetencje potrzebne do reagowania na sytuacje wykluczania i dyskry-minacji osób LGB.
 • Poznasz najnowsze standardy profesjonalnej pracy pomocowej z osobami LGB.
 • Pogłębisz umiejętność budowania akceptacji, otwartości i zaufania w relacji pomocowej z osobami LGB.

Czas trwania:

czas: 26 godzin dydaktycznych (4 dni szkoleniowe), spotkania odbywają się w weekendy

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi osoby uczestniczące. Bogate są w pracę na forum, w podgrupach, parach oraz w ćwiczenia indywidualne. Dają przestrzeń na pracę na własnym doświadczeniu, zdobywanie wiedzy z proponowanych materiałów (literatury, filmów), dzielenie się refleksjami i pomysłami w dyskusjach. Duży nacisk kładziony jest też na praktyczne ćwiczenie zdobytych umiejętności. Pracujemy również na case study, które wnosi zarówno osoba prowadząca jak i uczestnicy i uczestniczki. Szkolenie zawiera ele-menty treningu antydyskryminacyjnego. Każda z poszczególnych części zawiera wprowa-dzenie lub podsumowanie teoretyczne, ucznie poprzez doświadczanie i jest omawiana pod kątem zastosowania w pracy z Klientem/tką.

Trener:

Magdalena Łabędź- z wykształcenia jestem psycholożką, terapeutką TSR, trenerką, edukatorką w zakresie seksualności. W Gdańsku prowadzę prywatną prak-tykę- Gabinet wsparcia psychologicznego i psychoseksualnego udzielając konsultacji i te-rapii oraz psychoterapii seksuologicznej. Zawodowo związana jestem także z trójmiejskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób LGBT+ „Tolerado”, działam na rzecz osób LGBT+ w ini-cjatywie „Model na rzecz równego traktowania” przy Urzędzie Miasta Gdańsk współtworząc równościowe polityki dla miasta, realizując założenia Modelu współpracowałam z Gdańskim Centrum Równego Traktowania udzielając wsparcia osobom dyskryminowanym i prowadząc grupę wsparcia. Jestem członkinią międzynarodowego projektu edukacyjno-badawczego „Doing Right(s)” na rzecz tęczowych rodzin. Jako trenerka wspomagam trójmiejskie organizacje prowadząc edukację antydyskryminacyjną. Wykładam również na Uniwersytecie SWPS na kierunkach psychologia i psychoseksuologia.

Adresaci:

 • absolwenci I stopnia kursów TSR
 • absolwenci II stopnia kurów TSR

Cena: 700 zł

 

 

KONTAKT
SZKOLENIA@CTSR.PL
TELEFON: 535-928-011 
PON., ŚR., PT.: 10:00 – 16:00
WT., CZW.: 10:00 – 12:00

NUMER KONTA
PKO BP SA:
50 1020 5558 1111 1115 7670 0183

ADRES
CENTRUM TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH "CTSR"

UL. BEMA 87/52, 01-233 WARSZAWA