Staż terapeutyczny 2018 r.

Szanowni Państwo,

            Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach „CTSR” ogłasza nabór na sześciomiesięczny płatny staż zawodowy w Sopockim Ośrodku Specjalistycznym „SOS” CTSR. Staż przewidziany jest dla absolwentów kursu II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Placówka „SOS” prowadzona jest przez zespół CTSR oraz terapeutów TSR.

Pierwszeństwo w przyjęciu na staż będą miały osoby z wykształceniem psychologicznym, które mają kontakt z klientami w obszarze pomocowym i chcą nabywać i doskonalić umiejętności terapeutyczne. Ze względu na czas trwania stażu, podczas kwalifikacji  będzie brana również pod uwagę dyspozycyjność .

Staż realizowany jest w Sopocie, w placówce „SOS” CTSR, ul. Parkowa 54/1, w okresie: od kwietnia do końca listopada 2018 r. Koszt stażu to 320 zł netto miesięcznie.

Osoby zainteresowane stażem, po przejściu kwalifikacji rozpoczną pracę na rzecz Sopockiego Ośrodka Specjalistycznego „SOS” CTSR.

Uczestnicy stażu zobowiązani będą do udziału w comiesięcznych spotkaniach superwizyjno-szkoleniowych poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy. Spotkania prowadzone będą zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami stażystów, polegać będą między innymi  na analizie funkcjonowania stażystów w roli terapeutów oraz dylematów pojawiających się w relacjach z klientami, konsultacji trudności  pojawiających się  w trakcie pracy, ćwiczeniu prowadzenia rozmów terapeutycznych na trudne dla stażystów tematy z wykorzystaniem  narzędzi TSR.

Superwizje będą odbywały się raz w miesiącu i każda będzie trwała 4 godziny dydaktyczne. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu, uzgodnionego z wyłonioną grupą stażową.

W ramach działań stażyści będą zobowiązani do:

- pracy na rzecz promocji placówki SOS CTSR i pozyskiwania klientów

- przyjmowania klientów w ramach indywidualnych konsultacji

- udział w co miesięcznych spotkaniach superwizyjno-warsztatowych

Stażysta w ramach rocznego stażu będzie miał obowiązek odbycia 50 godzin konsultacji z klientami.

Przez cały okres stażu uczestnicy będą  pozostawali pod superwizją. Będą też mogli korzystać z koleżeńskiego wsparcia terapeutów TSR, na co dzień pracujących w ośrodku.

Staż będzie się odbywał na podstawie podpisanej umowy stażowej z Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach „SOS CTSR”, na mocy którego Centrum zobowiązuje się do opieki merytorycznej nad stażystą i udostępnienia miejsca realizacji konsultacji i superwizji.

Staż odbywa się będzie na zasadzie: Centrum odpłatnie zapewnia superwizję, opiekę merytoryczną, miejsce realizacji, a stażysta realizuje zadania stażowe, w tym prowadzi darmowe konsultacje dla klientów .

Osoby, które ukończą staż, otrzymają zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu i mogą otrzymać rekomendację do procesu certyfikowania CTSR.

Osoby zainteresowane udziałem w stażu zapraszamy na indywidualne spotkania informacyjne i kwalifikacyjne, które będą odbywały się w miesiącach: luty, marzec, kwiecień.

Aby umówić się na spotkanie kwalifikacyjne należy przesłać do koordynatora merytorycznego stażu swoje CV. Konkretny termin spotkania zostanie ustalony mailowo lub telefonicznie. 

Kwalifikacja obejmuje indywidualną rozmowę z jednym z trenerów CTSR wchodzącym w skład Rady Merytorycznej CTSR. Na spotkanie kwalifikacyjne należy  przynieść ze sobą wydrukowane CV

Spotkania odbędą się w w Sopockim Ośrodku Specjalistycznym „SOS” CTSR ul. Parkowa 54/1 w Sopocie.

CV i wszelkie pytania w sprawie stażu proszę kierować na adres mailowy koordynatorki stażu Agnieszki Szrejter-Łoś: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu: 696 513 982

 

Serdecznie zapraszam w imieniu Centrum „CTSR”, Placówki „SOS” i swoim.

 

Agnieszka Szrejter-Łoś                                                                      Luis Alarcon Arias

Koordynatorka Stażu                                                             licencjonowany superwizor PTP

CTSR-SOS                                                                              opiekun programu stażowego

KONTAKT
Agnieszka Knap
SZKOLENIA@CTSR.PL
TELEFON: 513 979 041
PON. – ŚR.: 9:00 – 17:00
CZW. PT.: 9:00 – 12:00
NUMER KONTA
PKO BP SA:
50 1020 5558 1111 1115 7670 0183

ADRES
CENTRUM TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH "CTSR"
02-654 WARSZAWA UL. WYGLĘDOWSKA 4/30