FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.

DANE OSOBOWE:
WYBÓR SZKOLENIA:

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości , że moje dane osobowe:

  • będą przetwarzane przez Pracownie Psychologiczną Alter-CTSR z siedzibą przy ul .Wyględowskiej 4/30,02-654 Warszawa, NIP 113-032-62-26 lub firmy posiadające akredytację do realizacji szkoleń: De Novo Psychoterapia i Szkolenia ul. Szarych Szeregów 4/40, 01-212 Warszawa NIP: 5252328599 lub Pegasus Rozwiązania Psychologiczne ul. Lazurowa 14E m.66 01-315 Warszawa NIP: 525-229-53-80,
  • będą przetwarzane w celu realizacji szkolenia,
  • mogą zostad udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 36 ustawy o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informuję, że:

Przedmiotowe dane podaje dobrowolnie ze świadomością że, na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych mam prawo do dostępu do treści moich danych osobowych, ich poprawiania, zachowując prawo uzyskania informacji o celu , zakresie i sposobie ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania.

 

Osoba zgłaszająca się na szkolenie automatycznie otrzymuje fakturę po dokonaniu wpłaty.
Faktury będą wystawiane zgodnie z danymi przelewu (nadawcy). W przypadku chęci otrzymania faktury na inne dane prosimy o informację zanim dokonają Państwo płatności.
Finansowanie z instytucji budżetowych/państwowych wymaga uzupełnienie stosownych dokumentów, w tym wcześniejszego kontaktu z biurem CTSR.
Płatność wpłacona niezgodnie z regulaminem będzie zwrócona.

Niniejszym akceptujemy przesyłanie przez CTSR faktur VAT w formie elektronicznej, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad i przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).

 

KONTAKT
SZKOLENIA@CTSR.PL
TELEFON: 535-928-011 
PON. – ŚR.: 10:00 – 16:00
CZW.– PT.: 10:00 – 12:00

NUMER KONTA
PKO BP SA:
50 1020 5558 1111 1115 7670 0183

ADRES
CENTRUM TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH "CTSR"

UL. BEMA 87/52, 01-233 WARSZAWA