Celem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat TSR z możliwością zastosowania w różnych dziedzinach.

Tematyka szkolenia będzie odnosić się do pracy indywidualnej z klientem, pracy z parą oraz pracy grupowej. Podczas warsztatu możliwość superwizji oraz demonstracje pracy terapeutów. Kurs trwa 13 dni. Jeden zjazd czterodniowy oraz trzy trzydniowe. Szkolenie dedykowane jest dla absolwentów szkolenia TSR I stopnia.

ZARYS TEMATYKI SZKOLENIA:

II stopień TSR

W ramach II stopnia pragniemy, aby uczestnicy zapoznali się z możliwością wykorzystywania TSR w różnych obszarach oraz trenowali posługiwanie sie nią. Jednocześnie pamiętając, że każdy z Państwa jest ekspertem od swego życia i terapeutą TSR poziomu podstawowego, uważamy, że potrzebny jest czas na realizację indywidualnych oczekiwań, które mogą nie pokrywać się z tematami proponowanymi poniżej, a na których rozważenie jesteśmy gotowi i na których realizację będziemy zawsze chcieli znaleźć sposób.

W celu realizacji powyższych zamierzeń, zaprosiliśmy do współpracy osoby, które na co dzień pracują z klientami i próbują wykorzystywać TSR.  Z ich doświadczeń i wiedzy powstał ramowy plan tematów.

RAMOWY PLAN TEMATÓW

SZKOLENIE II STOPNIA TSR:

Osoby w kryzysie – samobójstwo i zachowania autodestrukcyjne – Luis Alarcon.

W ujęciu TSR zachowania autodestrukcyjne są traktowane jako „pomysł” klienta na zmianę swojej dotychczasowej sytuacji. Rozmowa w której posługujemy się instrumentami TSR daje możliwości do bardzo poważnego traktowania klienta oraz wypracowania razem z nim bardziej konstruktywnych dla samego klienta strategii radzenia sobie z problemami życiowymi i budowanie „preferowanej przyszłości”.

 Praca w grupie w konwencji TSR – Luis Alarcon.

Grupa w myśleniu TSR jest wyłącznie narzędziem do wspomagania klientowi w realizacji własnych celów terapeutycznych. Podczas spotkania dążymy do zrozumienia istoty i sposobu działania tego narzędzia oraz planowania i  jasnego posługiwania się tym narzędziem. Centralnym elementem tu są istniejące zasoby i ich wykorzystania dla osiągnięcia przez uczestników osobistych celów.

Zastosowanie TSR w obszarze problemów psychiatrycznych – Luis Alarcon.

Choroby i zaburzenia psychiczne są z reguły wyzwaniem dla każdego nurtu psychoterapeutycznego. TSR w oparciu o przyjęte zasady merytoryczne nie stara się „przywracać” klienta do tzw. „zdrowia psychicznego”, lecz akceptując jego sytuacji pomaga mu w budowaniu  takich rozwiązać, które poprawią różne sfery życia klienta. Na zajęciach próbujemy „oswoić się” z tego typu klientami, zrozumieć ich świat i planować adekwatne strategie postępowania. Prowadzący swoimi wieloletnimi doświadczeniami zwiększa pulę „zasobów” dla uczestników chcących podejmować pracę lub/i polepszyć ją w różnych tzw. „trudnych obszarach” pracy psychoterapeutycznej.

 TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą – Agnieszka Szrejter-Łoś.

Zastosowanie tego modelu w różnych sytuacjach – w przedszkolach, w szkołach, Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych i w domach. Przedstawione zostaną różne techniki angażujące młodych ludzi do współpracy. Zaprezentowana zostanie technika pracy z dziećmi: „Dam radę”, która jest wykorzystywana do pracy z dziećmi dynamicznymi, nadpobudliwymi bez wykorzystania środków farmakologicznych. O nastolatkach mówi się, że „mają mało motywacji do współpracy”. TSR daje możliwości do pracy z  „trudnymi przypadkami”. Warsztat zawierać będzie prezentacje i mikroedukacje ilustrowane nagraniami wideo z prowadzonej praktyki terapeutycznej oraz okazję do ćwiczeń różnych technik stosowanych w pracy z dziećmi  i młodzieżą.

 Wykorzystanie TSR w relacji (para, rodzina) – Agnieszka Szrejter-Łoś.

Warsztat daje umiejętność prowadzenia wywiadu jednocześnie z dwoma osobami w sytuacji kiedy osoby są niezadowolone ze swoich relacji np. rodzic i dziecko, mąż i żona, uczeń i nauczyciel.  Wyzwaniem będzie nauczenie się myślenia na poziomie relacji. Zapoznanie się ze strukturą sesji rodzinnej oraz zdobyciem umiejętności jak pracować nad wspólnym celem. Praca własna na warsztacie zostanie połączona z prezentacją materiału filmowego ze spotkania terapeuty z diadą oraz prezentacją pracy terapeutycznej osoby prowadzącej „na gorąco”.  Stanowią szansę do wykorzystania wcześniejszych umiejętności  do pracy z diadą lub rodziną.

 Praca z klientem po traumie – Tomasz Majewski.

Ta część szkolenia dostarczy wiedzy na temat funkcjonowania psychologicznego osób z doświadczeniem traumatycznym (w tym zespół stresu pourazowego, klientem wykorzystanym seksualnie) oraz specyfiki pracy psychoterapeutycznej z takim klientem. Pozwoli nauczyć się stosowania działań z zakresu interwencji kryzysowej w pracy z osobami po zdarzeniu traumatycznym (napaść, zgwałcenie, wypadek, śmierć bliskiej osoby). Warsztat przybliży zastosowania narzędzi z nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy z klientem po traumie.

Szkolenie NVC – Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication – NVC) w pracy terapeutycznej i wsparciowej – Agnieszka Turska.

Porozumienie bez Przemocy (NVC) jako model komunikacji stworzony przez M. Rosenberga jest znakomitym narzędziem do rozwijania właśnie takich umiejętności. To nie tylko klucz do tego jak lepiej rozumieć klienta, oraz jak dotrzeć do jego prawdziwych potrzeb, ale jest to też pomocne narzędzie w zrozumieniu siebie w interakcji z klientem. Na terapii uprawiamy komunikację z klientem i próbujemy dowiedzieć się, jak on komunikuje się ze światem, z bliskimi i samym sobą. To nie warsztat z komunikacji, ale szkolenie z poszerzania umiejętności w pracy z klientem, szczególnie.

Porządek realizowanych tematów jest ustalany zgodnie z właściwościami grupy i dynamiką procesu grupowego.

Powyższe tematy są realizowane podczas kursu trwającego 13 dni szkoleniowych [130 godzin dydaktycznych] na 4 zjazdach.

Ostatni zjazd jest spotkaniem superwizyjnym prowadzonym przez licencjonowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego PTP Luisa Alarcona.

Na tym spotkaniu uczestnicy prezentują swoją pracę w celu superwizowania jej. Superwizja TSR jest oparta na tych samych zasadach wynikających z założeń merytorycznych nurtu.

ZASADY UKOŃCZENIA SZKOLENIA

II STOPIEŃ TSR

1.   Pełna wpłata/wpłaty ratalne dokonywane w terminie.

2.   Pełna obecność na szkoleniu.

3.   Prezentacja wycinka swej pracy w nurcie TSR (spotkanie superwizyjne)

Ostatni zjazd jest spotkaniem superwizyjnym prowadzonym przez licencjonowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego PTP Luisa Alarcona.

Na tym spotkaniu wszyscy uczestnicy prezentują swoją pracę w celu superwizowania jej. Wymagane jest nagranie na nośniku audio lub audiowizualnie – w zapisie cyfrowym, wybranego 10 minut dowolnej sesji z klientem, sporządzenie scenopisu z tych 10 minut i przygotowanie kopii zapisu rozmowy dla pozostałych uczestników.

Superwizja TSR jest oparta na tych samych zasadach wynikających z założeń merytorycznych nurtu, analiza nagrania odbywa się na forum grupy.

KONTAKT
Agnieszka Knap
SZKOLENIA@CTSR.PL
TELEFON: 513 979 041
PON. – ŚR.: 9:00 – 17:00
CZW. PT.: 9:00 – 12:00
NUMER KONTA
PKO BP SA:
50 1020 5558 1111 1115 7670 0183

ADRES
CENTRUM TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH "CTSR"
02-654 WARSZAWA UL. WYGLĘDOWSKA 4/30